Проект “Відповідальність”

За два роки реалізації проектів «Звіт для громад», «Природні ресурси місцевих громад», “Депутатський звіт” ГО «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю» направлено більше 3000 запитів на доступ до публічної інформації, що становить суспільний інтерес, до органів державної влади та місцевого самоврядування.

В переважній більшості випадків, на перший запит нашої організації, розпорядниками публічної інформації не надано повної, точної та достовірної інформації, що неодноразово змушувало організацію звертатись із повторними запитами з вказанням на норми законодавства, які порушені розпорядником публічної інформації, а також зі скаргами до вище стоячих органів та судовими позовами.

Данна ситуація, змушує організацію захищати свої права на отримання публічної та суспільно необхідної інформації, проте, реалізація цього завдання не входить до основних завдань у реалізації проектів «Звіт для громад», «Природні ресурси місцевих громад»«Депутатський звіт»

Проте, на даний час, в більшості випадків, на запит на інформацію нашої організації, розпорядники публічної інформації продовжують надавати неповну інформацію, а іноді, взагалі не надають відповіді на запити на інформацію, що є грубим порушенням Закону України «Про доступ до публічної інформації» та нехтуванням основоположних демократичних цінностей.

На думку нашої організації, єдиним впливовим механізмом у захисті права на інформацію є притягнення осіб винних у порушенні норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Для досягнення цієї мети, в рамках проекту «Відповідальність» планується направлення скарг до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з проханням провести перевірку на предмет вчинення адміністративних правопорушень посадовими особами розпорядника публічної інформації у зв’язку з відмовою у наданні публічної інформації/документів, прохання притягти до адміністративної відповідальності осіб, які протиправно обмежили доступ до публічної інформації/документів, прохання направити до розпорядника публічної інформації акти реагування на порушення права на доступ до публічної інформації з метою їх усунення та надання запитуваних відомостей/документів стосовно запитів на інформації, направлених організацією до відповідних розпорядників публічної інформації, в рамках реалізації інших проектів ГО «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю» («Звіт для громад», «Природні ресурси місцевих громад», «Депутатський звіт»). Також, підприємством організації “Центр юридичного консалтингу” буде забезпечено захист інтересів організації на отримання публічної інформації в судовому порядку, з обовязковим відшкодуванням витрат на юридичний супровід судової справи, за рахунок відповідача (розпорядника публічної інформації)

Інформація про хід реалізації проекту в цілому та кожної адміністративної справи зокрема, буде всебічно висвітлюватись на офіційному сайті організації (www.public.org.ua ), а також в соціальних мережах, шляхом розміщення відповідної інформації у найчисельніших групах, що надасть можливість підвищити рівень правової освіти населення в питаннях захисту права на інформацію.

Очікуваним результатом реалізації проекту «Відповідальність» повинно стати зменшення кількості ненадання відповідей на запит на інформацію, зменшення випадків ненадання інформації, неправомірної відмови в наданні інформації, несвоєчасного або неповного надання інформації, надання недостовірної інформації. Механізмом виміру даних показників стануть послідуючи відповіді розпорядників інформації на запити на інформацію ГО «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю» в рамках реалізації інших проектів організації («Звіт для громад», «Природні ресурси місцевих громад», «Депутатський звіт»)

Реалізація проекту «Відповідальність», надасть можливість організації сконцентрувати зусилля по відстоюванню своїх прав в дотриманні розпорядниками публічної інформації законодавства України про інформацію, з притягненням винних у порушенні законодавства до адміністративної відповідальності, та дозволить поширити через соціальні мережі серед громадськості України напрацьований досвід, що в свою чергу буде сприяти підвищенню рівня правової освіти громадян в питаннях захисту основоположних демократичних цінностей (права на інформацію) закріплених ст. 34 Конституції України.

Цілями проекту «Відповідальність» є підвищення рівня правової освіти громадян в питаннях захисту основоположних демократичних цінностей (права на інформацію) закріплених ст. 34 Конституції України.